Συλλέγετε πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας των ηλεκτρικών φορτίων

Ενεργειακή Παρακολούθηση

Πολλοί κατασκευαστές αναρωτιούνται εάν μπορούν να συνεχίσουν να παράγουν στο μέλλον εμπορεύματα με επωφελές κόστος και με πιο τρόπο. Ο βιομηχανικός τομέας και ο τομέας των μεταφορών είναι προφανώς οι πιο επηρεασμένοι από το κόστος της ενέργειας λόγω των αυξημένων ενεργειακών τους αναγκών. Μια λύση για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας είναι τα έξυπνα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (EnMS).

Το ISO 50001 καθορίζει την βάση για την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου. Οι αρχές του ISO 50001 θα βοηθήσουν κάθε οργανισμό να κάνει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση του κατάλληλου λογισμικού να μεγιστοποιήσει την εξοικονόμηση αυτή. Χρειάζεστε τον μισό χρόνο και το μισό κόστος για να συλλέξετε τα κατάλληλα δεδομένα προκειμένου να αποκτήσετε μία σαφή εικόνα για την κατανάλωσή σας.

Ένα σύστημα διαχείρισης της ενέργειας (EnMS) επιτρέπει σε έναν οργανισμό να αποκτήσει την πιστοποίηση ISO 50001 πιο γρήγορα από ό,τι θα γινόταν με την απουσία αυτού του συστήματος.

Οι κυριότεροι λόγοι χρήσης ενός συστήματος EnMS και καθορισμού ενεργιακης στρατηγικής πιθανότητα θα συμπεριλάβουν:

  • Τη μείωση του κόστους χωρίς να επηρεαστούν οι επιδόσεις

  • Τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων προβλημάτων του περιβάλλοντος

  • Τη τήρηση της νομοθεσίας

  • Αύξηση της φήμης της εταιρείας

Η λύση διαχείρισης της ενέργειας της CVMORE βασίζεται στην τεχνολογία cloud και προσφέρει έναν αξιόπιστο μέσο στους επαγγελματίες του τομέα διαχείρισης ενέργειας για την παρακολούθηση των δράσεων που σχετίζονται με την ενέργεια στο δικό του δίκτυο. Το σύστημα EnMS της CVMORE μπορεί να δημιουργήσει σύνθετες  αναφορές με βάση τα λεπτομερή στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από τις εγκαταστάσεις για να αποκαλυφθούν οι ενεργειακές τάσεις του κτιρίου. Επιλέξτε το φορτίο και την χρονική περίοδο και θα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση σε kWh, τις αναλυτικές λεπτομέρειες και την προβλεπόμενη εξοικονόμιση.  Παρουσιάζουμε το περιβάλλον του λογισμικού διαχείρισης ενέργειας βασιζόμενοι στις ανάγκες του πελάτη έτσι ώστε να είναι εύκολο στην χρήση και αντιπροσωπευτικό της κάθε εγκατάστασης του πελάτη.

Οι σύνθετες εκθέσεις/αναφορές που παρέχονται από τους τεχνικούς της CVMORE  μπορούν να γίνουν ο καλύτερος σύμβουλος που έχετε για την επίτευξη των στόχων ενεργειακής απόδοσης.
Οι αναφορές διακρίνονται σε τρεις κύριες κατηγορίες